17786817 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Thư viện học liệu trực tuyến

Định dạng tài liệu:
9 kết quả

Bài tập trắc nghiệm quá trình nhân đôi của ADN (phần lí thuyết)

Môn học: Sinh học

Loại tài liệu:Bài tập

Ngày đăng: 18-06-2011

Lượt tải:1084

773.3 KB

Bài tập trắc nghiệm về ADN (phần bài tập)

Môn học: Sinh học

Loại tài liệu:Bài tập

Ngày đăng: 17-06-2011

Lượt tải:3570

364.5 KB

Bài tập trắc nghiệm về cấu trúc và chức năng của ADN

Môn học: Sinh học

Loại tài liệu:Bài tập

Ngày đăng: 17-06-2011

Lượt tải:658

628.9 KB

Bài tập trắc nghiệm quần thể giao phối

Môn học: Sinh học

Loại tài liệu:Bài tập

Ngày đăng: 14-06-2011

Lượt tải:363

375.1 KB

Bài tập trắc nghiệm tạo giống bằng công nghệ gen - phần 1

Môn học: Sinh học

Loại tài liệu:Bài tập

Ngày đăng: 11-05-2011

Lượt tải:270

996.2 KB

Bài tập trắc nghiệm về đột biến cấu trúc NST

Môn học: Sinh học

Loại tài liệu:Bài tập

Ngày đăng: 06-05-2011

Lượt tải:1437

970.1 KB

Bài tập trắc nghiệm về đột biến số lượng NST

Môn học: Sinh học

Loại tài liệu:Bài tập

Ngày đăng: 05-05-2011

Lượt tải:732

1.511 MB

Bài tập trắc nghiệm điều hòa hoạt động gen

Môn học: Sinh học

Loại tài liệu:Bài tập

Ngày đăng: 25-04-2011

Lượt tải:294

1.396 MB

Bài tập trắc nghiệm gen và mã di truyền

Môn học: Sinh học

Loại tài liệu:Bài tập

Ngày đăng: 25-04-2011

Lượt tải:768

812.5 KB
Trang đầu   Trang trước 1 Trang sau   Trang cuối