17791747 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Từ chiến dịch Việt Bắc cho tới chiến dịch Biên Giới

Môn học:Lịch sử

Loại tài liệu:Bài giảng

Dung lượng369.2 KB

Lượt tải:61

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 22-03-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

Tài liệu trình bày về nội dung của chiến dịch Việt Bắc- 1947, tình hình nước ta sau chiến dịch Việt Bắc và nội dung của chiến dịch Biên Giới Thu Đông 1950


Tham khảo thêm các bài giảng