17791034 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Sóng dừng trên dây

Môn học:Vật lý

Loại tài liệu:Tài liệu khác

Dung lượng3.773 MB

Lượt tải:105

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 18-04-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

Video mô tả hiện tượng sóng dừng trên dây giúp em hiểu rõ hơn về lí thuyết sóng dừng cũng như làm tốt các bài tập về sóng dừng.


Tham khảo thêm các bài giảng

Sóng dừngSóng dừng
Môn: Vật lý - Giáo viên: Giáp Văn Cường
Xem Demo Quan tâm Đặt vào giỏ hàng Thanh toán
6.000 VNĐ
( 60 )
Sóng cơ học và phương trình sóng
Bài giảng đán chú ý
Môn: Vật lý - Giáo viên: Giáp Văn Cường
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
4.500 VND
( 45 )
Giao thoa sóng
Bài giảng đán chú ý
Môn: Vật lý - Giáo viên: Giáp Văn Cường
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.500 VND
( 55 )
Sóng âm

Môn: Vật lý - Giáo viên: Giáp Văn Cường
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )