17794549 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Đề thi thử Đại học lần 1

Môn học:Toán học

Loại tài liệu:Đề thi

Dung lượngN/A

Lượt tải:1232

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 23-06-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

Đây là đề thi đầu tiên hoc360.vn muốn đưa ra để các em có khả năng bám sát Đề thi Đại học của Bộ.


Tham khảo thêm các bài giảng

Luyện thi Đại học môn Toán năm 2011 - Đề số 1Luyện thi Đại học môn Toán năm 2011 - Đề số 1
Môn: Toán học - Giáo viên: Phan Huy Khải
Xem Demo Quan tâm Đặt vào giỏ hàng Thanh toán
12.000 VNĐ
( 120 )
Cực trị
Bài giảng đán chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Phan Huy Khải
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 )
Phương pháp giải phương trình lượng giác
Bài giảng đán chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
0 VND
( 0 )
Phương trình vô tỷ
Bài giảng đán chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
21.000 VND
( 210 )
Các kỹ thuật tính tích phân
Bài giảng đán chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
25.000 VND
( 250 )
Phương pháp đổi biến số tính tích phân
Bài giảng đán chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 )
Mặt cầu giải tích

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Ứng dụng hệ phương trình để tìm GTLN, GTNN

Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
GTLN, GTNN của hàm số phụ thuộc tham số

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Module và sự biểu diễn hình học của số phức
Bài giảng đán chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 )