17772566 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Bài tập về sự ăn mòn kim loại

Môn học:Hóa học

Loại tài liệu:Bài tập

Dung lượng765.8 KB

Lượt tải:853

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 12-05-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

Học liệu gồm 15 bài thuộc các dạng bài tập về sự ăn mòn kim loại.


Tham khảo thêm các bài giảng

Sự ăn mòn kim loạiSự ăn mòn kim loại
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem Demo Quan tâm Đặt vào giỏ hàng Thanh toán
7.000 VNĐ
( 70 )
Phản ứng oxi hóa khử
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Dãy điện hóa của kim loại
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Đại cương về kim loại
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.000 VND
( 130 )