17786561 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Bài tập về phương pháp tăng giảm khối lượng

Môn học:Hóa học

Loại tài liệu:Bài tập

Dung lượng651.9 KB

Lượt tải:2246

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 28-05-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

Hướng làm chung cho phương pháp tăng giảm khối lượng là chúng ta giả định rằng phản ứng một lượng xác định nào đó, tính khối lượng chênh lệch giữa chất tham gia và sản phẩm, dựa theo khối lượng thực tế trong bài cho mà lập tỉ lệ để biết số mol tham gia phản ứng của các chất. Dưới đây là các bài tập để vận dụng theo phương pháp tăng giảm khối lượng.


Tham khảo thêm các bài giảng

Phương pháp tăng giảm khối lượngPhương pháp tăng giảm khối lượng
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Đào Hữu Vinh
Xem Demo Quan tâm Đặt vào giỏ hàng Thanh toán
7.000 VNĐ
( 70 )
Phương pháp trung bình
Bài giảng đán chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 )
Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân
Bài giảng đán chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
30.000 VND
( 300 )
Phương pháp bảo toàn điện tích
Bài giảng đán chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn
Bài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Phương pháp bảo toàn khối lượng
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Đào Hữu Vinh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Luyện tập về phương pháp bảo toàn điện tích
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.000 VND
( 130 )