17778939 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Bài tập về bảng hệ thống tuần hoàn

Môn học:Hóa học

Loại tài liệu:Bài tập

Dung lượng993.7 KB

Lượt tải:602

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 05-05-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

Học liệu gồm 21 bài tập xung quanh các nội dung trong bài hệ thống bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.


Tham khảo thêm các bài giảng

Bảng hệ thống tuần hoànBảng hệ thống tuần hoàn
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem Demo Quan tâm Đặt vào giỏ hàng Thanh toán
14.000 VNĐ
( 140 )
Cấu tạo nguyên tử

Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )