17787457 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Bài tập về axit nitric và muối nitrat

Môn học:Hóa học

Loại tài liệu:Bài tập

Dung lượng1.257 MB

Lượt tải:1568

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 05-08-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

Học liệu gồm 33 bài tập dưới dạng trắc nghiệm về axit nitric và muối nitrat.


Tham khảo thêm các bài giảng

Axit nitric và muối nitratAxit nitric và muối nitrat
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem Demo Quan tâm Đặt vào giỏ hàng Thanh toán
13.000 VNĐ
( 130 )
Phương pháp bảo toàn electron
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn
Bài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Phương pháp bảo toàn điện tích
Bài giảng đán chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Luyện tập về phương pháp bảo toàn điện tích
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.000 VND
( 130 )
Phản ứng oxi hóa khử
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )