17782417 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Bài tập tương lai đơn - Test 2

Môn học:Tiếng Anh

Loại tài liệu:Bài tập

Dung lượngN/A

Lượt tải:718

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 15-05-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

Bài tập này đưa ra dạng bài chia động từ ở thời tương lai đơn, thời tương lai gần và thời hiện tại đơn giúp người học dễ dàng làm dạng bài này hơn khi đi thi.


Tham khảo thêm các bài giảng

Thời tương lai đơn - The Simple Future TenseThời tương lai đơn - The Simple Future Tense
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem Demo Quan tâm Đặt vào giỏ hàng Thanh toán
6.000 VNĐ
( 60 )
Thời hiện tại đơn - The Simple Present Tense

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Động từ - Verbs

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Câu bị động - The Passive Sentences

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Câu điều kiện - Conditional Sentences

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Lời nói gián tiếp - The Reported Speech
Bài giảng đán chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
0 VND
( 0 )

Tải nhiều nhất