17775463 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Bài tập nhận biết các chất vô cơ

Môn học:Hóa học

Loại tài liệu:Bài tập

Dung lượng1.095 MB

Lượt tải:926

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 17-05-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

Gồm 26 bài tập về nhận biết các hợp chất vô cơ dưới dạng trắc nghiệm.


Tham khảo thêm các bài giảng

Nhận biết các chất vô cơNhận biết các chất vô cơ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem Demo Quan tâm Đặt vào giỏ hàng Thanh toán
13.000 VNĐ
( 130 )
Phản ứng của CO2 và SO2 với dung dịch kiềm
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Đại cương về kim loại
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.000 VND
( 130 )
Sắt
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
14.000 VND
( 140 )