17775358 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ

Môn học:Hóa học

Loại tài liệu:Bài tập

Dung lượng1.745 MB

Lượt tải:2514

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 22-08-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

48 bài tập về kim loại kiềm và kiềm thổ


Tham khảo thêm các bài giảng

Kim loại kiềm thổ và các hợp chấtKim loại kiềm thổ và các hợp chất
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem Demo Quan tâm Đặt vào giỏ hàng Thanh toán
9.000 VNĐ
( 90 )
Đại cương về kim loại
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.000 VND
( 130 )
Dãy điện hóa của kim loại
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Sự điện phân
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
14.000 VND
( 140 )
Phản ứng của CO2 và SO2 với dung dịch kiềm
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )