17794710 lượt học trực tuyến

Lưu ý !

Để đảm bảo tính bảo mật, bài giảng chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Internet Explorer.

Xin vui lòng sử dụng trình duyệt được yêu cầu!

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Bài tập - Dùng ẩn phụ để giải phương trình vô tỷ

Môn học:Toán học

Loại tài liệu:Bài tập

Dung lượngN/A

Lượt tải:472

Người đăng: Hoc360.vn

Ngày đăng: 31-03-2011

Đóng lại
Email của bạn *
Email người nhận *
Địa chỉ email cách nhau bằng dấy phẩy (,)
Tiêu đề
Lời nhắn
  Send
Đóng lại
Nhúng Blog
Nhúng Forum
URL

Các bài tập dưới đây các em chủ yếu dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải.


Tham khảo thêm các bài giảng

Phương trình vô tỷPhương trình vô tỷ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem Demo Quan tâm Đặt vào giỏ hàng Thanh toán
21.000 VNĐ
( 210 )
Hệ phương trình đại số
Bài giảng đán chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 )