17775889 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Thi - kiểm tra

KHỐI THI:   A - B - C - D

Mức độ đề:
80 kết quả

Tiếng Anh

Mã đề: TA123

Thi thử DH 2012 - Tiếng Anh- Đề 3

Thời gian làm bài: 90 phút

Lượt thi:17250

Bắt đầu: 00:00 21-06-2012 ~ Kết thúc: 23:59 21-06-2012

Sinh học

Mã đề: SH123

Thi thử DH 2012 - Sinh Học - Đề 3

Thời gian làm bài: 90 phút

Lượt thi:9396

Bắt đầu: 00:00 21-06-2012 ~ Kết thúc: 23:59 21-06-2012

Địa lý

Mã đề: DL123

Thi thử DH 2012 - Địa Lý - Đề 3

Thời gian làm bài: 180 phút

Lượt thi:2103

Bắt đầu: 00:00 20-06-2012 ~ Kết thúc: 23:59 20-06-2012

Lịch sử

Mã đề: LS123

Thi thử DH 2012 - Lịch sử - Đề 3

Thời gian làm bài: 180 phút

Lượt thi:1812

Bắt đầu: 00:00 20-06-2012 ~ Kết thúc: 23:59 20-06-2012

Ngữ văn

Mã đề: VH123

Thi thử DH 2012 - Ngữ Văn - Đề 3

Thời gian làm bài: 180 phút

Lượt thi:4131

Bắt đầu: 00:00 19-06-2012 ~ Kết thúc: 23:59 19-06-2012

Vật lý

Mã đề: VL123

Thi thử DH 2012 - Vật Lý - Đề 3

Thời gian làm bài: 90 phút

Lượt thi:11919

Bắt đầu: 00:00 19-06-2012 ~ Kết thúc: 23:59 19-06-2012

Hóa học

Mã đề: HH123

Hóa học - Thi thử đại học 2012 - Đề 3

Thời gian làm bài: 90 phút

Lượt thi:12819

Bắt đầu: 00:00 18-06-2012 ~ Kết thúc: 23:59 18-06-2012

Toán học

Mã đề: TH123

Toán - Thi thử đại học 2012 - Đề 3

Thời gian làm bài: 180 phút

Lượt thi:13380

Bắt đầu: 00:00 18-06-2012 ~ Kết thúc: 23:59 18-06-2012
Trang đầu   Trang trước 1 2 3 4 5 ... Trang sau   Trang cuối