THÔNG BÁO

Khởi động kiến thức trước khi bước vào bài giảng, Bạn đã sẵn sàng?
Các phép toán về số phức
Trong chương trình thi Đại học theo chương trình mới, đã xuất hiện khái niệm về số phức và các phép toán liên quan đến số phức. Số phức là loại học sinh mới được tiếp cận trong chương trình toán THPT hai năm nay. Trong hai năm này, chương trình thi Đại học cũng như thi tốt nghiệp THPT đều đã sử dụng đến số phức trong các nội dung của đề thi. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở những bài toán đơn giản, học sinh có thể giải quyết tốt, chỉ cần nắm vững những kiến thức cơ bản về số phức.
Học tiếp