THÔNG BÁO

Bạn đang xem ở chế độ 'Xem thử'. Để xem được video, tham gia test trên bài giảng, bạn hãy mua bài giảng này để Hoc360.vn giúp bạn theo dõi nhật ký học và chinh phục kiến thức.

Những kiến thức liên quan (giúp Bạn mở rộng sự hiểu biết), các thuật ngữ chuyên ngành (hiểu được các thuật ngữ này sẽ giải quyết được một số khó khăn trong bài giảng). Nếu muốn tìm các nội dung, bài giảng có sự xâu chuỗi kiến thức với bài học hãy tham khảo phần Các bài giảng liên quan.
Ancol - Phenol