17791011 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học

Xem thêm

Tổng kết kiến thức ôn thi đại học môn tiếng Anh

Mã bàiBG_607
Số bài33
Môn học: Tiếng Anh
Thời hạn sử dụng7 Lần học / 1 tiết giảng
Giá281.000 VND (giảm 10%)2810
Học phí 250.000 VND 2500
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâm
Đặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Gói học ôn thi đại học môn tiếng Anh được thầy cô của Hoc360.vn xây dựng, cấu trúc và nền tảng kiến thức phù hợp theo chương trình sách giáo khoa và ôn thi đại học của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đi kèm với hệ thống bài giảng là phần tài liệu, bài tập tự luyện, chương trình thi thử/ kiểm tra nhằm giúp các bạn nắm chắc kiến thức hơn. Bài giảng hệ thống các kiến thức quan trọng dưới dạng các kinh nghiệm giải bài, các bài tập minh họa. Ngoài ra, các em có thể down load các học liệu cũng như tham gia vào phần hỏi đáp bài.

Mục đích

Sau khi học xong gói bài giảng Tổng kết  kiến thức tiếng Anh 12 cho ôn thi Đại học,  các em sẽ:

  • Hệ thống toàn bộ các kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng giải bài tập, đề thi môn tiếng Anh trong chương trình ôn thi đại học.
  • Trang bị đầy đủ kiến thức căn bản cũng như một số kĩ năng giải bài tập.
  • Làm quen với môi trường phòng thi.
  • Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bước vào kì thi.

Bài giảng

Kĩ năng làm bài thi đại học môn tiếng Anh Kĩ năng làm bài thi đại học môn tiếng Anh
Bài giảng kỹ năng
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Lê Lêna
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
17.000 VND
( 170 )
Luyện đề thi đại học môn tiếng Anh Luyện đề thi đại học môn tiếng Anh

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 )
Ngữ âm và trọng âm - Phonetics and Stress Ngữ âm và trọng âm - Phonetics and Stress

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 )
Lời nói gián tiếp - The Reported Speech Lời nói gián tiếp - The Reported Speech
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
0 VND
( 0 )
Các loại mệnh đề - Clauses Các loại mệnh đề - Clauses
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
18.000 VND
( 180 )
Các loại câu - Sentences Các loại câu - Sentences
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.000 VND
( 130 )
Câu điều kiện - Conditional Sentences Câu điều kiện - Conditional Sentences

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Các cách diễn đạt trong tiếng Anh - English Expressions Các cách diễn đạt trong tiếng Anh - English Expressions
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Lê Lêna
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Câu bị động - The Passive Sentences Câu bị động - The Passive Sentences

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Đại từ - Pronouns Đại từ - Pronouns
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
12.000 VND
( 120 )
Động từ - Verbs Động từ - Verbs

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Danh động từ - Gerund Danh động từ - Gerund
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 )
Mạo từ - Articles Mạo từ - Articles

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Giới từ - Prepositions Giới từ - Prepositions

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Cấu tạo từ - Word formation Cấu tạo từ - Word formation

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
12.000 VND
( 120 )
Dạng bài phát hiện lỗi sai trong đề thi đại học Dạng bài phát hiện lỗi sai trong đề thi đại học

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Lê Lêna
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 )
Động từ nguyên mẫu - Infinitives Động từ nguyên mẫu - Infinitives
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 )
Thời hiện tại đơn - The Simple Present Tense Thời hiện tại đơn - The Simple Present Tense

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Thời tương lai đơn - The Simple Future Tense Thời tương lai đơn - The Simple Future Tense

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Tính từ trong tiếng Anh - Adjectives in English Tính từ trong tiếng Anh - Adjectives in English
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Trạng từ trong tiếng Anh - Adverbs in English Trạng từ trong tiếng Anh - Adverbs in English
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Thời quá khứ đơn - The Simple Past Tense Thời quá khứ đơn - The Simple Past Tense

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Ôn tập các thời trong tiếng Anh Ôn tập các thời trong tiếng Anh
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Danh từ - Nouns Danh từ - Nouns

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Ngữ đồng vị - Collocation Ngữ đồng vị - Collocation
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo

Khóa học giới thiệu

Khóa học cơ bản

Quảng cáo Quảng cáo