17772557 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học

Xem thêm

Tổng kết kiến thức ôn thi đại học môn Sinh học

Mã bàiBG_604
Số bài77
Môn học: Sinh học
Thời hạn sử dụng7 Lần học / 1 tiết giảng
Giá441.000 VND (giảm 10%)4410
Học phí 400.000 VND 4000
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâm
Đặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Gói học ôn thi đại học môn Sinh học được thầy cô của Hoc360.vn xây dựng, cấu trúc và nền tảng kiến thức phù hợp theo chương trình sách giáo khoa và ôn thi đại học của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đi kèm với hệ thống bài giảng là phần tài liệu, bài tập tự luyện, chương trình thi thử/ kiểm tra nhằm giúp các bạn nắm chắc kiến thức hơn. Bài giảng hệ thống các kiến thức quan trọng dưới dạng các kinh nghiệm giải bài, các bài tập minh họa. Ngoài ra, các em có thể down load các học liệu cũng như tham gia vào phần hỏi đáp bài.

Mục đích

Sau khi học xong gói bài giảng Tổng kết kiến thức Sinh học 12 cho ôn thi đại học,  các em sẽ:

  • Hệ thống toàn bộ các kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng giải bài tập, đề thi môn Sinh trong chương trình ôn thi đại học.
  • Trang bị đầy đủ kiến thức căn bản cũng như một số kĩ năng giải bài tập.
  • Làm quen với môi trường phòng thi.
  • Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bước vào kì thi.

Bài giảng

Gen và mã di truyền Gen và mã di truyền
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Quá trình nhân đôi của ADN Quá trình nhân đôi của ADN
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập quá trình nhân đôi của ADN Bài tập quá trình nhân đôi của ADN

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Phân tử protein Phân tử protein

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Cấu trúc và chức năng phân tử ARN Cấu trúc và chức năng phân tử ARN
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Cơ chế tổng hợp ARN Cơ chế tổng hợp ARN
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Bài tập vận dụng về ARN Bài tập vận dụng về ARN
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Điều hòa hoạt động gen Điều hòa hoạt động gen
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Cơ chế tổng hợp protein Cơ chế tổng hợp protein
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Đột biến gen Đột biến gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 )
Bài tập về đột biến gen Bài tập về đột biến gen
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Bài tập về quá trình dịch mã Bài tập về quá trình dịch mã
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Giảm phân Giảm phân

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 )
Nguyên phân Nguyên phân

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập về quá trình nguyên phân Bài tập về quá trình nguyên phân

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 )
Quy luật phân ly Quy luật phân ly

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập quy luật Menđen Bài tập quy luật Menđen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 )
Quy luật phân ly độc lập Quy luật phân ly độc lập

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Tương tác gen và tính đa hiệu của gen Tương tác gen và tính đa hiệu của gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập về tương tác gen Bài tập về tương tác gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Liên kết gen Liên kết gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập về liên kết gen Bài tập về liên kết gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập về quá trình giảm phân Bài tập về quá trình giảm phân

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 )
Hoán vị gen Hoán vị gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập về hoán vị gen Bài tập về hoán vị gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Di truyền liên kết với giới tính Di truyền liên kết với giới tính

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Loài sinh học và các cơ chế cách ly Loài sinh học và các cơ chế cách ly
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Quá trình hình thành quần thể thích nghi Quá trình hình thành quần thể thích nghi
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Di truyền ngoài nhiễm sắc thể Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Quần thể tự phối Quần thể tự phối

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập quần thể tự phối Bài tập quần thể tự phối

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Quần thể giao phối Quần thể giao phối

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập quần thể giao phối Bài tập quần thể giao phối

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Chọn giống vật nuôi và cây trồng Chọn giống vật nuôi và cây trồng

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Tạo giống bằng công nghệ gen Tạo giống bằng công nghệ gen
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Tạo giống bằng công nghệ tế bào Tạo giống bằng công nghệ tế bào
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Các nhân tố tiến hóa Các nhân tố tiến hóa
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 )
Phương pháp nghiên cứu di truyền người Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Bài tập về di truyền học người Bài tập về di truyền học người
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Di truyền y học Di truyền y học
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bằng chứng địa lí sinh học Bằng chứng địa lí sinh học
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Quá trình hình thành loài mới Quá trình hình thành loài mới
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Tiến hóa lớn Tiến hóa lớn
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Nguồn gốc sự sống Nguồn gốc sự sống
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Môi trường và các nhân tố sinh thái Môi trường và các nhân tố sinh thái

Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập di truyền liên kết với giới tính Bài tập di truyền liên kết với giới tính
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Sự phát sinh loài người Sự phát sinh loài người
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Các đặc trưng cơ bản của quần thể Các đặc trưng cơ bản của quần thể
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Biến động số lượng cá thể của quần thể Biến động số lượng cá thể của quần thể
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Diễn thế sinh thái Diễn thế sinh thái
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Hệ sinh thái Hệ sinh thái
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã Mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Sinh quyển Sinh quyển
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Dòng năng lượng trong hệ sinh thái Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Học thuyết Lamac và Đacuyn Học thuyết Lamac và Đacuyn
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Giải đề thi thử đại học môn Sinh học Giải đề thi thử đại học môn Sinh học
Bài giảng đáng chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 )

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo

Khóa học giới thiệu

Khóa học cơ bản

Quảng cáo Quảng cáo