17780185 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học

Xem thêm

Tổng kết kiến thức môn Toán phục vụ ôn thi Đại học

Mã bàiBG_474
Số bài57
Môn học: Toán học
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
Giá553.500 VND (giảm 10%)5535
Học phí 500.000 VND 5000
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâm
Đặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Kiến thức môn Toán rất rộng, bao trùm các kiến thức của lớp 10, 11 và nhiều nhất vẫn là kiến thức của lớp 12, thời gian này các em hãy tập trung củng cố kiến thức theo từng chủ đề để tiến hành việc rà soát những kiến thức còn hổng của mình trong ôn toán, nhằm đạt kết quả cao nhất trong kì thi gấp rút sắp tới.

Khóa học tổng hợp kiến thức ôn luyện thi Đại học môn Toán bao hàm toàn bộ hệ thống những bài giảng trong chương trình lớp 12 và kiến thức trọng tâm lớp 10, 11 có trong cấu trúc chuẩn của Bộ đã đưa năm 2011. Khóa học chia ra làm nhiều chủ đề, giúp các em ôn luyện một cách thuận tiện nhất.

Mục đích

Khóa học này giúp các em học sinh lớp 12 và các em ôn thi Đại học môn Toán:

  • Chuẩn bị kiến thức, biết phần trọng tâm để định hướng học và ôn tập cho các em học sinh lớp 12.
  • Tổng kết và rà soát kiến thức, tập dượt cho kì thi Đại học sắp tới.

Bài giảng

Các bài toán về hàm số
Đồ thị hàm số và các ứng dụng Đồ thị hàm số và các ứng dụng
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Phan Huy Khải
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
25.000 VND
( 250 Hiếu học )
Giới hạn của hàm số Giới hạn của hàm số
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Phan Huy Khải
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 Hiếu học )
Các bài toán về tiếp tuyến Các bài toán về tiếp tuyến
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Phan Huy Khải
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Sự tương giao của hàm số Sự tương giao của hàm số
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Phan Huy Khải
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 Hiếu học )
Cực trị Cực trị
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Phan Huy Khải
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 Hiếu học )
Tâm đối xứng của đồ thị hàm số Tâm đối xứng của đồ thị hàm số
Bài giảng đặc biệt
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Bài Toán về khoảng cách trong hàm số Bài Toán về khoảng cách trong hàm số

Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Nguyên hàm và tích phân
Phương pháp bảng nguyên hàm tính tích phân Phương pháp bảng nguyên hàm tính tích phân
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Phương pháp đổi biến số tính tích phân Phương pháp đổi biến số tính tích phân
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Phương pháp tính tích phân từng phần Phương pháp tính tích phân từng phần
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 Hiếu học )
Các kỹ thuật tính tích phân Các kỹ thuật tính tích phân
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
25.000 VND
( 250 Hiếu học )
Ứng dụng của tích phân Ứng dụng của tích phân

Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Chuyên đề đặc biệt về hàm số
GTLN, GTNN của hàm số phụ thuộc tham số GTLN, GTNN của hàm số phụ thuộc tham số

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Phương pháp đạt điểm tối đa câu hàm số Phương pháp đạt điểm tối đa câu hàm số

Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Bất đẳng thức và GTLN, GTNN của hàm số
Bất đẳng thức Cauchy và ứng dụng Bất đẳng thức Cauchy và ứng dụng
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
12.000 VND
( 120 Hiếu học )
Bất đẳng thức Bunhiacopxki Bất đẳng thức Bunhiacopxki
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 Hiếu học )
Số phức
Các phép toán về số phức Các phép toán về số phức
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
0 VND
( 0 Hiếu học )
Module và sự biểu diễn hình học của số phức Module và sự biểu diễn hình học của số phức
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 Hiếu học )
Dạng lượng giác của số phức Dạng lượng giác của số phức

Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Phương trình trên trường số phức Phương trình trên trường số phức
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 Hiếu học )
Các bài toán về tổ hợp - xác suất - nhị thức Newtơn
Phương pháp tổ hợp đếm số phần tử hữu hạn Phương pháp tổ hợp đếm số phần tử hữu hạn

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
12.000 VND
( 120 Hiếu học )
Nhị thức Newton và ứng dụng Nhị thức Newton và ứng dụng

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Các bài toán về xác suất Các bài toán về xác suất
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Phương trình và bất phương trình đại số
Phương trình vô tỷ Phương trình vô tỷ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
21.000 VND
( 210 Hiếu học )
Bất phương trình vô tỷ Bất phương trình vô tỷ
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
0 VND
( 0 Hiếu học )
Hệ phương trình đại số Hệ phương trình đại số
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 Hiếu học )
Phương trình siêu việt
Phương trình mũ Phương trình mũ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 Hiếu học )
Bất phương trình mũ Bất phương trình mũ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Phương trình logarit Phương trình logarit
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Bất phương trình logarit Bất phương trình logarit
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Hệ phương trình siêu việt Hệ phương trình siêu việt

Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Phương trình lượng giác
Phương pháp giải phương trình lượng giác Phương pháp giải phương trình lượng giác
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
0 VND
( 0 Hiếu học )
Giải phương trình lượng giác đưa về dạng tích Giải phương trình lượng giác đưa về dạng tích
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.000 VND
( 130 Hiếu học )
Giải phương trình lượng giác dạng không chính tắc Giải phương trình lượng giác dạng không chính tắc
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.000 VND
( 130 Hiếu học )
Thủ thuật giải phương trình - bất phương trình - hệ phương trình
Giải phương trình siêu việt dạng không chính tắc Giải phương trình siêu việt dạng không chính tắc

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Ứng dụng hệ phương trình để tìm GTLN, GTNN Ứng dụng hệ phương trình để tìm GTLN, GTNN

Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Thể tích khối đa diện
Thể tích hình chóp Thể tích hình chóp
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Thể tích hình lăng trụ Thể tích hình lăng trụ

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Bài toán chia khối đa diện Bài toán chia khối đa diện

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Cực trị thể tích trong không gian Cực trị thể tích trong không gian

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Hình học giải tích trong mặt phẳng
Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
20.000 VND
( 200 Hiếu học )
Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Bài toán đường, đường tròn phụ thuộc tham số Bài toán đường, đường tròn phụ thuộc tham số

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Elip Elip

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Phương pháp tọa độ trong không gian
Các bài toán về khoảng cách Các bài toán về khoảng cách
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Tính góc và cực trị trong không gian tọa độ Tính góc và cực trị trong không gian tọa độ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Mặt cầu giải tích Mặt cầu giải tích

Môn: Toán học - Giáo viên: Quách Văn Giang
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Hình vuông và các đường đặc biệt trong tam giác
Các bài toán về hình vuông Các bài toán về hình vuông
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Toán học - Giáo viên: Nguyễn Xuân Huy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo

Khóa học giới thiệu

Khóa học cơ bản

Quảng cáo Quảng cáo