17781307 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học

Xem thêm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đại học môn Địa lí

Mã bàiBG_471
Số bài32
Môn học: Địa lý
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
Giá251.000 VND (giảm 10%)2510
Học phí 225.900 VND 2259
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâm
Đặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Khóa học tổng hợp kiến thức ôn luyện thi đại học môn Địa lí được bao hàm toàn bộ hệ thống các bài giảng trong chương trình học và ôn thi đại học môn Địa lí năm 2011.

Khóa học bao gồm 3 chuyên đề đặc biệt: Đặc điểm tự nhiên và dân cư lao động nước ta, Địa lý các ngành kinh tếĐịa lý các vùng kinh tế ở Việt Nam. Nội dung các chuyên đề dàn trải toàn bộ trong chương trình ôn thi đại học môn Địa lí.

Trong đó thầy giáo đã cố gắng lồng ghép các nội dung cơ bản của từng vấn đề cùng với các câu hỏi, bài tập thực hành cụ thể nhằm giúp các em nắm được nội dung và vận dụng trong giải bài tập.

Mục đích

Khóa học giúp cho các bạn học sinh lớp 12 và đang ôn thi đại học 2011 môn Địa lí:

  • Cung cấp toàn bộ nội dung trong chương trình ôn luyện thi đại học môn Địa lí năm 2011 thông qua các bài giảng cụ thể.
  • Định hướng và vận dụng cụ thể các vấn đề địa lí kinh tế xã hội trong các bài tập thực hành cụ thể.

Bài giảng

Điều kiện tự nhiên và dân cư lao động nước ta
Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Đặc điểm địa hình Việt Nam Đặc điểm địa hình Việt Nam
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 Hiếu học )
Thiên nhiên phân hóa đa dạng Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 Hiếu học )
Đặc điểm dân số Đặc điểm dân số
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Phân bố dân cư ở nước ta Phân bố dân cư ở nước ta

Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Lao động và việc làm Lao động và việc làm
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Đô thị hóa Đô thị hóa
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Những vấn đề phát triển trong các ngành kinh tế ở nước ta
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 Hiếu học )
Vấn đề phát triển nông nghiệp Vấn đề phát triển nông nghiệp
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Vấn đề phát triển công nghiệp năng lượng Vấn đề phát triển công nghiệp năng lượng
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Vấn đề phát triển thương mại Vấn đề phát triển thương mại
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Vấn đề phát triển du lịch Vấn đề phát triển du lịch

Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Những vấn đề phát triển trong các vùng kinh tế ở nước ta
Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 Hiếu học )
Các vùng kinh tế trọng điểm Các vùng kinh tế trọng điểm
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 Hiếu học )

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo

Khóa học giới thiệu

Khóa học cơ bản

Quảng cáo Quảng cáo