17772281 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học

Xem thêm

Ôn tập tổng hợp kiến thức ngữ pháp môn tiếng Anh

Mã bàiBG_484
Số bài31
Môn học: Tiếng Anh
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
Giá249.000 VND (giảm 10%)2490
Học phí 224.100 VND 2241
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâm
Đặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Ngữ pháp tiếng Anh cũng có khá nhiều kiến thức và việc nhớ hết tất cả các kiến thức đó để vận dụng vào các bài tập ngữ pháp cũng gây khá nhiều khó khăn cho người học.

Ví dụ, chúng ta phải nhớ 12 thời của động từ và phải vận dụng một cách linh hoạt các thời này trong một văn cảnh một cách thích hợp. Ngoài ra, các kiến thức khác như câu bị động, câu điều kiện, câu trực tiếp và gián tiếp, vân vân cũng có khá nhiều kiến thức để nhớ và cũng có những trường hợp đặc biệt dễ gây nhầm lẵn cho người học.

Vì vây, khóa học "Ôn tập tổng hợp kiến thức ngữ pháp môn tiếng Anh" sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản cần thiết từ đó giúp họ có thể vận dụng chúng để làm những bài tập ngữ pháp hiệu quả và đạt điểm cao.

Mục đích

Khóa học này nhằm giúp người học có thể:

  • Củng cố lại những kiến thức đã được học và những phần ngữ pháp cơ bản môn tiếng Anh.
  • Vận dụng những kiến thức ngữ pháp đó để làm các bài tập liên quan đến ngữ pháp tốt hơn.
     

Bài giảng

Lời nói gián tiếp - The Reported Speech Lời nói gián tiếp - The Reported Speech
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
0 VND
( 0 )
Các loại mệnh đề - Clauses Các loại mệnh đề - Clauses
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
18.000 VND
( 180 )
Các loại câu - Sentences Các loại câu - Sentences
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.000 VND
( 130 )
Câu điều kiện - Conditional Sentences Câu điều kiện - Conditional Sentences

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Các cách diễn đạt trong tiếng Anh - English Expressions Các cách diễn đạt trong tiếng Anh - English Expressions
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Lê Lêna
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Câu bị động - The Passive Sentences Câu bị động - The Passive Sentences

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Đại từ - Pronouns Đại từ - Pronouns
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
12.000 VND
( 120 )
Mạo từ - Articles Mạo từ - Articles

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Danh từ - Nouns Danh từ - Nouns

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Động từ - Verbs Động từ - Verbs

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Danh động từ - Gerund Danh động từ - Gerund
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 )
Ngữ đồng vị - Collocation Ngữ đồng vị - Collocation
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Ôn tập các thời trong tiếng Anh Ôn tập các thời trong tiếng Anh
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Trạng từ trong tiếng Anh - Adverbs in English Trạng từ trong tiếng Anh - Adverbs in English
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Ngữ âm và trọng âm - Phonetics and Stress Ngữ âm và trọng âm - Phonetics and Stress

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 )
Động từ nguyên mẫu - Infinitives Động từ nguyên mẫu - Infinitives
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 )
Thời quá khứ đơn - The Simple Past Tense Thời quá khứ đơn - The Simple Past Tense

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Thời tương lai đơn - The Simple Future Tense Thời tương lai đơn - The Simple Future Tense

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Tính từ trong tiếng Anh - Adjectives in English Tính từ trong tiếng Anh - Adjectives in English
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Thời hiện tại đơn - The Simple Present Tense Thời hiện tại đơn - The Simple Present Tense

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Dạng bài phát hiện lỗi sai trong đề thi đại học Dạng bài phát hiện lỗi sai trong đề thi đại học

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Lê Lêna
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 )
Cấu tạo từ - Word formation Cấu tạo từ - Word formation

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
12.000 VND
( 120 )
Giới từ - Prepositions Giới từ - Prepositions

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo

Khóa học giới thiệu

Quảng cáo Quảng cáo