17792466 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học

Xem thêm

Nghị luận tổng hợp các vấn đề xuyên suốt các tác phẩm văn học

Mã bàiBG_424
Số bài7
Môn học: Ngữ văn
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 40.500 VND 405
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâm
Đặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

1. Mấy năm gần đây, các đề thi đại học chú ý nhiều tới dạng đề nghị luận tổng hợp. Các dạng này thường nằm trong câu hỏi chiếm nhiều điểm nhất trong bài thi. Ở dạng đề này, đối với bài nghị luận văn học, có nhiều hướng giải quyết: Có thể tách riêng từng chi tiết, nhân vật, đoạn thơ… để phân tích, cảm nhận, rồi mới đánh giá, nhận xét, so sánh về sự tương đồng, khác biệt. Cũng có thể tiến hành so sánh song song theo từng phương diện. Mỗi hướng phân tích lại có ưu điểm và đòi hỏi những kĩ năng khác nhau. Khó khăn của người học khi làm dạng đề này là lúng túng trong việc chọn hướng giải quyết vấn đề, lúng túng trong việc triển khai hệ thống luận điểm một cách mạch lạc. Thao tác tổng - phân - hợp trong các bài viết này phải được thực hiện một cách thường xuyên, linh hoạt.
2. Xuất phát từ sự cần thiết, mức độ phức tạp của vấn đề và thấu hiểu được những khó khăn của người học, gói khóa học Nghị luận tổng hợp các vấn đề xuyên suốt các tác phẩm văn học được đưa ra thành gói khóa học đặc biệt.  Gói khóa học bao gồm ba nội dung chính: So sánh sự thể hiện một chủ đề qua một hệ thống các tác phẩm; so sánh một vấn đề giữa các tác phẩm văn học; so sánh một số vấn đề của một số nhân vật. Trong từng nội dung lại bao gồm một số đề bài cụ thể về các tác phẩm nằm trong chương trình luyện thi.
3. Nội dung của gói khóa học này sẽ không chỉ dành cho những bài tập tổng hợp về nhiều tác phẩm, mà chính là những tư liệu quan trọng để người học sử dụng trong phần liên hệ so sánh ở các dạng đề yêu cầu phân tích từng tác phầm cụ thể.

Mục đích

Giúp học sinh:

  • Hệ thống được các kiến thức trọng tâm trong từng tác phẩm cụ thể.
  • Phân tích và thấy rõ được mối liên hệ giữa các tác phẩm cùng chủ đề, đề tài, từ đó chỉ ra được những nét độc đáo trong tư tưởng và cách thể hiện ở từng tác phẩm.
  • Biết cách triển khai các luận điểm một cách mạch lạc, biết phân tích có định hướng.
     

Bài giảng

So sánh sự thể hiện một chủ đề qua một hệ thống các tác phẩm
So sánh một vấn đề giữa các tác phẩm
So sánh một số vấn đề của một số nhân vật trong các tác phẩm
So sánh nhân vật trong một số tác phẩm văn học So sánh nhân vật trong một số tác phẩm văn học
Bài giảng đáng chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trần Hinh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
So sánh tâm trạng nhân vật trữ tình trong thơ So sánh tâm trạng nhân vật trữ tình trong thơ
Bài giảng đáng chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trần Hinh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo

Khóa học giới thiệu

Khóa học cơ bản

Quảng cáo Quảng cáo