17789471 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học

Xem thêm

Nghị luận các vấn đề trong một tác phẩm văn xuôi

Mã bàiBG_203
Số bài24
Môn học: Ngữ văn
Thời hạn sử dụng10 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 211.500 VND 2115
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâm
Đặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

  • Tác phẩm văn xuôi có những đặc trưng riêng của nó như: Phản ánh đời sống trong tính khách quan của nó thông qua các sự kiện, nhân vật, người trần thuật, lời văn… Khóa học Nghị luận các vấn đề trong một tác phẩm văn xuôi tập hợp các tác phẩm tự sự, nhằm giúp người học, qua quá trình giải quyết các vấn đề, nhận thức được các đặc trưng của tác phẩm tự sự, biết cách căn cứ trên đặc trưng thể loại để nghị luận về các vấn đề của tác phẩm.
  • Khóa học được sắp xếp thành các chuyên đề, dựa trên tiêu chí là tiến trình thời gian lịch sử kết hợp với những đặc điểm chung của các tác phẩm trong từng giai đoạn văn học nhất định. Sự sắp xếp này vừa giúp người học dễ dàng tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, vừa nắm bắt được cảm hứng chủ đạo chung của nhóm các tác phẩm trong từng giai đoạn.
  • Trong từng chuyên đề có bài giảng đặc biệt chính là vấn đề quan trọng, xuyên suốt trong nhiều tác phẩm. Các bài giảng đặc biệt này được thầy cô thiết kế để định hướng cho học sinh có các thao tác và phương pháp để phân tích các vấn đề mang tính tổng hợp cho nhiều tác phẩm.
  • Để đảm bảo các lợi ích thiết thực cho người học, các thầy cô đã lựa chọn, định hướng soạn giảng các vấn đề cơ bản, quan trọng trong các tác phẩm. Đây cũng chính là các vấn đề trọng tâm trong chương trình ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học.

Mục đích

Giúp người học:

  • Nắm bắt được đặc trưng thể loại, đồng thời biết cách căn cứ trên đặc trưng thể loại để nghị luận về các vấn đề của tác phẩm.
  • Nắm được cảm hứng chủ đạo chung của nhóm các tác phẩm trong từng giai đoạn, từ đó có cái nhìn so sánh về sự gặp gỡ cũng như khác biệt giữa các tác phẩm trong cùng một giai đoạn và trong các giai đoạn văn học khác nhau.

Bài giảng

Văn xuôi giai đoạn 1930 - 1945
Nhập môn và tác phẩm Hai đứa trẻ Nhập môn và tác phẩm Hai đứa trẻ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.500 VND
( 95 Hiếu học )
Chữ người tử tù Chữ người tử tù
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.500 VND
( 135 Hiếu học )
Nam Cao Nam Cao
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Chí Phèo Chí Phèo
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Đời thừa Đời thừa
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Hạnh phúc của một tang gia Hạnh phúc của một tang gia
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
0 VND
( 0 Hiếu học )
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trần Hinh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Văn xuôi những năm kháng chiến chống Pháp 1946 - 1954
Bài khái quát văn học Việt Nam từ 1945 - 1975 Bài khái quát văn học Việt Nam từ 1945 - 1975
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trần Hinh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Vợ nhặt Vợ nhặt
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.500 VND
( 135 Hiếu học )
Vợ chồng A Phủ Vợ chồng A Phủ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.500 VND
( 135 Hiếu học )
Tuyên ngôn Độc lập Tuyên ngôn Độc lập
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trịnh Thu Tuyết
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.500 VND
( 105 Hiếu học )
Văn xuôi những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1955 - 1975
Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò Sông Đà Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò Sông Đà
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
23.500 VND
( 235 Hiếu học )
Rừng xà nu Rừng xà nu
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.500 VND
( 135 Hiếu học )
Những đứa con trong gia đình Những đứa con trong gia đình
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trịnh Thu Tuyết
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
0 VND
( 0 Hiếu học )
Văn xuôi những năm từ 1975 - hết thế kỉ XX
Chiếc thuyền ngoài xa Chiếc thuyền ngoài xa

Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trần Hinh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.500 VND
( 95 Hiếu học )
Một người Hà Nội Một người Hà Nội
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trịnh Thu Tuyết
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.500 VND
( 105 Hiếu học )
Một thời đại trong thi ca Một thời đại trong thi ca

Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Ai đã đặt tên cho dòng sông? Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trần Hinh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.500 VND
( 95 Hiếu học )
Hồn Trương Ba, da hàng thịt Hồn Trương Ba, da hàng thịt
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trần Hinh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.500 VND
( 95 Hiếu học )

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo

Khóa học giới thiệu

Khóa học cơ bản

Quảng cáo Quảng cáo