17789200 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học

Xem thêm

Một số phương pháp đặc biệt giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn hóa

Mã bàiBG_463
Số bài17
Môn học: Hóa học
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
Giá183.000 VND (giảm 10%)1830
Học phí 164.700 VND 1647
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâm
Đặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Trong mỗi một môn học đều có những phương pháp riêng để rèn luyện kỹ năng, vì vậy trong khóa học này thầy giới thiệu các phương pháp đặc biệt để học và rèn luyện toàn bộ những kĩ năng cần thiết cho môn hóa: Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân, phương pháp bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ, phương pháp bảo toàn khối lượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp bảo toàn điện tích, phương pháp bảo toàn electron, phương pháp trung bình, phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn... Đây là những phương pháp đặc biệt giúp các em giải nhanh các bài toán hóa học, phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm hiện nay.

Mục đích

Kì thi Đại học đang trong giai đoạn nước rút, đây là giai đoạn các em cần củng cố và rà soát tất cả các kiến thức, đặc biệt là những thủ thuật, kĩ năng giải nhanh đề trắc nghiệm. Chính vì thế thầy cô đã đưa ra khóa học "siêu tốc" nhằm rèn luyện các kĩ năng đặc biệt giúp các em làm bài thi trắc nghiệm một cách nhanh và chính xác nhất.

Bài giảng

Các phương pháp đặc biệt của hóa học hữu cơ
Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 Hiếu học )
Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân
Bài giảng đáng chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
30.000 VND
( 300 Hiếu học )
Phản ứng thế hiđro linh động Phản ứng thế hiđro linh động
Bài giảng đáng chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Các phản ứng chuyển hóa nhóm chức Các phản ứng chuyển hóa nhóm chức
Bài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 Hiếu học )
Bài toán đốt cháy các hợp chất hữu cơ Bài toán đốt cháy các hợp chất hữu cơ
Bài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Phản ứng axit - bazơ của amin - aminoaxit Phản ứng axit - bazơ của amin - aminoaxit
Bài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 Hiếu học )
Phản ứng gồm toàn chất khí Phản ứng gồm toàn chất khí
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
12.000 VND
( 120 Hiếu học )
Phương pháp trung bình Phương pháp trung bình
Bài giảng đáng chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 Hiếu học )
Độ bất bão hòa và ứng dụng Độ bất bão hòa và ứng dụng
Bài giảng đáng chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Phương pháp tăng giảm khối lượng Phương pháp tăng giảm khối lượng
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Đào Hữu Vinh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
So sánh nhiệt độ sôi và tính chất axit - bazơ So sánh nhiệt độ sôi và tính chất axit - bazơ
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Các phương pháp đặc biệt của hóa học vô cơ
Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn
Bài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Phương pháp bảo toàn điện tích Phương pháp bảo toàn điện tích
Bài giảng đáng chú ýBài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Phương pháp bảo toàn electron Phương pháp bảo toàn electron
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Phản ứng của CO2 và SO2 với dung dịch kiềm Phản ứng của CO2 và SO2 với dung dịch kiềm
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Phương pháp bảo toàn khối lượng Phương pháp bảo toàn khối lượng
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Đào Hữu Vinh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo

Khóa học giới thiệu

Quảng cáo Quảng cáo