17783376 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học

Xem thêm

Đặc điểm tự nhiên và dân cư lao động nước ta

Mã bàiBG_96
Số bài14
Môn học: Địa lý
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
Giá80.000 VND (giảm 5%)800
Học phí 76.000 VND 760
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâm
Đặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Như là một loại nguồn lực đặc biệt, vị trí địa lí của nước ta luôn đặt ra những trở ngại và thuận lợi khách quan đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của đất nước là tiền đề vật chất vô cùng quan trọng để phát triển. Nước ta có dân số đông, tăng nhanh, cơ cấu trẻ, nguồn lao động dồi dào, đó là một tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế xã hội; nhưng lại phân bố không đều gây hạn chế sử dụng lao động trong các ngành kinh tế. Mặc dù mức phát triển dân số 15 năm trở lại đây giảm đi đáng kể nhưng mỗi năm dân số nước ta cũng tăng thêm khoảng 1 triệu người.Việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên và lao động cho sự phát triển lâu bền trong tương lai luôn luôn đặt ra những bài toán không dễ tìm được câu trả lời.

Thực trạng về vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tình hình về phát triển dân cư lao động của nước ta sẽ được trình bày trong khóa học này.

Mục đích

Trong phần này chúng ta sẽ đánh giá khái quát về vị trí địa lý, các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và dân cư lao động của nước ta. Từ đó sẽ giúp cho người học có cái nhìn tổng thể, đánh giá và định hướng cho việc khai thác, bảo vệ tự nhiên và góp phần ổn định tình hình dân số cũng như nâng cao mức sống ở nước ta.

Bài giảng

Khái quát đặc điểm tự nhiên Việt Nam
Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 Hiếu học )
Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Đặc điểm địa hình Việt Nam Đặc điểm địa hình Việt Nam
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 Hiếu học )
Thiên nhiên phân hóa đa dạng Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 Hiếu học )
Các vấn đề xã hội của nước ta
Đặc điểm dân số Đặc điểm dân số
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 Hiếu học )
Phân bố dân cư ở nước ta Phân bố dân cư ở nước ta

Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Lao động và việc làm Lao động và việc làm
Bài giảng đáng chú ýBài giảng miễn phí
Môn: Địa lý - Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 Hiếu học )
Chất lượng cuộc sống Chất lượng cuộc sống
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
4.500 VND
( 45 Hiếu học )
Đô thị hóa Đô thị hóa
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )
Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Bài giảng đáng chú ý
Môn: Địa lý - Giáo viên: Bùi Nghĩa Hoàng
Xem thửQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 Hiếu học )

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo

Khóa học giới thiệu

Khóa học cơ bản

Quảng cáo Quảng cáo