17776277 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Bài giảng

Xem thêm

Quy luật phân ly độc lập

Mã bàiBG_300
Mức độ bàiCơ bản
Giáo viênNguyễn Phương Thanh
Số tiết1
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 5.000 VND 50
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâmXem DemoĐặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Sau khi tiến hành thí nghiệm với một cặp tính trạng và rút ra quy luật phân ly, Menđen tiếp tục tiến hành thí nghiệm trên nhiều tính trạng và đã tìm ra quy luật thứ hai, quy luật phân ly độc lập. Nội dung quy luật này đề cập tới sự di truyền của hai hay nhiều tính trạng, mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (một cặp gen) chi phối. Kết quả ở đời lai F1 đều biểu hiện tính trạng trội, ở đời lai F2 mỗi tính trạng đều phân li theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn. Như vậy, mỗi cặp nhân tố di truyền tồn tại trên cặp NST tương đồng phân li hoàn toàn độc lập không phụ thuộc vào nhau.

Mục đích

Giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức về quy luật phân li độc lập bao gồm: thí nghiệm, cách giải thích thí nghiệm của Menđen, nội dung quy luật và cơ sở tế bào học của quy luật phân ly độc lập

Tóm tắt

I. Thí nghiệm lai hai hay nhiều tính trạng
  1. Thí nghiệm
  2. Giải thích thí nghiệm
II. Nội dung quy luật phân ly độc lập
III. Cơ sở tế bào học
IV. Điều kiện nghiệm đúng
V. Công thức tổng quát

  • Công thức tính số loại giao tử, số loại kiểu gen, kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2 dựa vào số cặp gen dị hợp ở F1
     

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo


Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Giáo viên trường THPT Chu Văn An
Sự nhẹ nhàng trong phong cách giảng dạy đã giúp Cô truyền đạt một cách hiệu quả khối lượng kiến thức thông qua những bài giảng ngắn gọn, cô đọng và dễ nhớ. Cô luôn tập trung bám sát các nội dung của đề thi đại học, cao đẳng để rèn luyện cho người học khả năng nhận diện cũng như phản ứng linh hoạt với đề thi.
Giáo trình, sách tham khảo của bài đang được biên tập để đưa lên...

Bình luận

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận bài giảng.
Đóng
Bình luận của bạn sẽ được biên tập viên của hệ thống duyệt nội dung và đăng website sớm nhất.

Viết bình luận mới

Mã xác nhận:

STT
Tiết giảng
1 Quy luật phân ly độc lập
Quy luật phân ly

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập quy luật Menđen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 )

Bài giảng kiến thức cơ bản

Quảng cáo Quảng cáo