17783367 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Bài giảng

Xem thêm

Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh

Mã bàiBG_113
Mức độ bàiCơ bản
Giáo viênNguyễn Thị Côi
Số tiết2
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 6.000 VND 60
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâmXem DemoĐặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Trong phong trào cách mạng nước ta 1930-1931, lần đầu tiên đông đảo quần chúng được tập hợp dưới một đường lối đấu tranh chung dưới sự lãnh đạo của một chính Đảng vô sản, lần đầu tiên quần chúng lao động thiết lập được chính quyền cho mình. Do vậy, đây là thời kỳ rất quan trọng, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng đối với cách mạng nước ta, là bước tập dượt đầu tiên cho sự thành công của tổng khởi nghĩa tháng Tám.

Mục đích

Thông qua bài học, học sinh sẽ được ôn tập tốt các vấn đề:

 • Hiểu được tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933, nguyên nhân của tình hình ấy và sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế Việt Nam đến phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân chống thực dân, phong kiến.
 • Hiểu rõ phong trò cách mạng 1930-1931 là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản lãnh đạo ngay sau khi thành lập; Những đặc điểm của phong trào.
 • Hiểu được đường lối, chủ trương lãnh đạo cách mạng của Đảng là phù hợp với xu và hoàn cảnh của cách mạng nước ta.
 • Rút ra bài học kinh nghiệm từ những thành công và thất bại của phong trào đối với cách mạng nước nhà

Tóm tắt

1. Bối cảnh lịch sử và nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh Chống thực dân Pháp

 • Thế giới
 • Trong nước

2. Diễn biến của phong trào

 • Phong trào trên toàn quốc
 • Phong trào ở Nghệ Tĩnh, nguyên nhân phong trào đạt tới đỉnh điểm

3. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của phong trào

 • Tính chất của phong trào
 • Ý nghĩa lịch sử
 • Bài học kinh nghiệm

4. Hội nghị ban chấp hành trung ương

 • Hoàn cảnh
 • Nội dung hội nghị
 • Ý nghĩa của hội nghị

5. Luận cương chính trị tháng 10

 • Xác định tính chất, nhiệm vụ, động lực, phương pháp và vị trí của cách mạng Việt Nam
 • So sánh, đánh giá luận cương tháng 10 và luận cương tháng 2

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo


Giáo viên: Nguyễn Thị Côi
Khoa lịch sử, đại học sư phạm Hà Nội
Sự nhuần nhuyễn trong kiến thức với gần 40 năm giảng dạy đã giúp những bài giảng của Cô trở nên dễ hiểu và có sức lôi cuốn. Với nền tảng kiến thức cơ bản được lồng ghép cùng các điểm lưu ý về phương pháp, Cô sẽ giúp người học nắm chắc và chủ động kiến thức môn Lịch sử.
Giáo trình, sách tham khảo của bài đang được biên tập để đưa lên...

Bình luận

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận bài giảng.
Đóng
Bình luận của bạn sẽ được biên tập viên của hệ thống duyệt nội dung và đăng website sớm nhất.

Viết bình luận mới

Mã xác nhận:

STT
Tiết giảng
1 Phong trào cách mạng (1930-1931) với đỉnh cao xô viết Nghệ Tĩnh - Tiết 1
2 Phong trào cách mạng (1930-1931) với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh - Tiêt 2
Phong trào dân chủ 1936- 1939

Môn: Lịch sử - Giáo viên: Nguyễn Thị Côi
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945
Bài giảng đán chú ý
Môn: Lịch sử - Giáo viên: Nguyễn Thị Côi
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
18.000 VND
( 180 )
Quảng cáo Quảng cáo