17784678 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Bài giảng

Xem thêm

Phản ứng gồm toàn chất khí

Mã bàiBG_478
Mức độ bàiCơ bản
Giáo viênVũ Khắc Ngọc
Số tiết1
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 12.000 VND 120
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâmXem DemoĐặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

 Trong chương trình phổ thông, chúng ta đã được làm quen với hàng trăm phản ứng Hóa học khác nhau, cả vô cơ và hữu cơ. Mỗi phản ứng biểu diễn sự biến đổi Hóa học của các chất khác nhau nhưng có thể hàm chứa một số mối quan hệ phổ biến, thường được khai thác trong đề thi Đại học. Việc sử dụng các mối quan hệ phổ biến đó để phân loại các phản ứng Hóa học cho ta nhiều kết quả thú vị, trong đó, có cả những phản ứng tưởng chừng như không có bất cứ mối liên hệ nào với nhau lại có thể xếp chung một nhóm.

 Ở một số bài giảng khác, ta đã biết tới “các phản ứng chuyển hóa nhóm chức”, “phản ứng thế hiđro linh động”, “phản ứng thủy phân hợp chất hữu cơ”, …. Ở bài học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về “phản ứng gồm toàn chất khí” với những mối quan hệ đặc biệt, các phương pháp và công thức giải toán cực nhanh liên quan tới các phản ứng này.

Mục đích

Bài giảng sẽ giúp các em hiểu rõ khái niệm về các phản ứng gồm toàn chất khí, vai trò, tầm quan trọng và tính phổ biến của các phản ứng này trong đề thi Đại học. Từ các đặc điểm, các mối quan hệ đặc biệt của phản ứng, thầy sẽ dẫn dắt các em tới các phương pháp, các công thức tính nhanh để trả lời các câu hỏi và bài tập liên quan.

 

Tóm tắt

1, Khái niệm về phản ứng gồm toàn chất khí

  • Đặc điểm chung và các yếu tố thường được khai thác trong các phản ứng gồm toàn chất khí.
  • Một số phản ứng gồm toàn chất khí thường gặp trong đề thi Đại học.

2, Quan hệ về thể tích/số mol trong các phản ứng gồm toàn chất khí

  • Nguyên tắc chung và một số kết quả quan trọng (công thức tính nhanh) về mối liên hệ giữa sự tăng/giảm thể tích/số mol khí với thể tích/số mol của các chất trong phản ứng.
  • Chứng minh công thức và các ví dụ minh họa.

3, Quan hệ về khối lượng trong các phản ứng gồm toàn chất khí

  • Mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa KLPT và thể tích/số mol của hỗn hợp trước và sau phản ứng.
  • Kết hợp mối quan hệ về khối lượng và quan hệ về thể tích/số mol để xây dựng các công thức giải toán (hệ quả) nhanh và hiệu quả.
  • Một số công thức hệ quả.
  • Các ví dụ giải toán minh họa.

4, Chuyển dịch cân bằng trong các phản ứng gồm toàn chất khí

  • Phân tích tính chất thuận nghịch và các yếu tố ảnh hưởng tới sự chuyển dịch cân bằng của các phản ứng gồm toàn chất khí.
  • Ví dụ minh họa.

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo


Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ
Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người.
Giáo trình, sách tham khảo của bài đang được biên tập để đưa lên...

Bình luận

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận bài giảng.
Đóng
Bình luận của bạn sẽ được biên tập viên của hệ thống duyệt nội dung và đăng website sớm nhất.

Viết bình luận mới

Mã xác nhận:

STT
Tiết giảng
1 Phản ứng gồm toàn chất khí
Hiđrocacbon no
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.300 VND
( 113 )
Hidrocacbon không no
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Hoàng Anh Tài
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.300 VND
( 113 )
Anđehit - Xeton
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 )
Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 )

Bài giảng kiến thức cơ bản

Quảng cáo Quảng cáo