17771770 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Bài giảng

Xem thêm

Phản ứng axit - bazơ của amin - aminoaxit

Mã bàiBG_250
Mức độ bàiCơ bản
Giáo viênVũ Khắc Ngọc
Số tiết1
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 9.000 VND 90
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâmXem DemoĐặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Amin và amino axit là các nhóm hợp chất hữu cơ đặc biệt được lưu ý trong đề thi Đại học những năm gần đây, do nhiều tính chất riêng của các hợp chất này được đưa vào chương trình SGK phân ban mới. Tuy nhiên, bên cạnh các phản ứng đặc biệt, tính chất cơ bản của amin, amino axit và các dẫn xuất của chúng liên quan chặt chẽ với các phản ứng axit – bazơ vẫn là yếu tố được khai thác nhiều nhất trong đề thi.

Sự thay đổi thành phần cấu tạo của các chất trong các phản ứng này gắn liền với các mối quan hệ về khối lượng, thường được giải quyết bằng phương pháp Bảo toàn khối lượng hoặc Tăng – giảm khối lượng. Tính chất định lượng nhóm chức của các phản ứng này cũng là cơ sở để biện luận CTCT của các hợp chất này. Ngoài ra, các quy luật biến thiên tính chất axit, bazơ của chúng cũng là các chi tiết cần được chú ý để giải quyết tốt các câu hỏi lý thuyết.

Mục đích

Bài giảng sẽ phân tích đặc điểm của các phản với axit – bazơ của amin/amino axit, chỉ ra các mối quan hệ về khối lượng, sự biến thiên về tính chất, … , các dạng lý thuyết và bài tập đặc trưng, cùng với cách giải quyết chúng sao cho nhanh và hiệu quả nhất.

Tóm tắt

I. Cơ sở lý thuyết

 • Các tính chất Hóa học có liên quan
 • Phân tích đặc điểm phản ứng và các phương pháp giải toán chính
 • Một số dạng câu hỏi lý thuyết

II. Phân loại các dạng bài tập và phương pháp giải

1. Bài tập giải bằng phương pháp Bảo toàn và Tăng giảm khối lượng

 • Phân tích mối quan hệ về khối lượng trong các phản ứng có liên quan và phương pháp giải toán tương ứng
 • Các ví dụ minh họa

2. Biện luận công thức cấu tạo

 • Tính chất định lượng nhóm chức trong các phản ứng của amin/amino axit và ứng dụng trong việc xác định CTCT của hợp chất hữu cơ
 • So sánh các bài tập của dạng 1 và dạng 2
 • Ví dụ minh họa

3. Bài tập đặc trưng về tính lưỡng tính của amino axit

 • Mô hình bài toán đặc trưng cho tính lưỡng tính của amino axit và phương pháp giải
 • Các ví dụ minh họa

4. Đánh giá khả năng phản ứng của các chất

 • Các đặc điểm về tính axit – bazơ của amin/amino axit, quy luật biến thiên và một số chú ý.

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo


Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ
Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người.
Giáo trình, sách tham khảo của bài đang được biên tập để đưa lên...

Bình luận

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận bài giảng.
Đóng
Bình luận của bạn sẽ được biên tập viên của hệ thống duyệt nội dung và đăng website sớm nhất.

Viết bình luận mới

Mã xác nhận:

STT
Tiết giảng
1 Phản ứng axit - bazơ của amin - aminoaxit
Aminoaxit

Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
7.000 VND
( 70 )
Quảng cáo Quảng cáo