17778324 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Bài giảng

Xem thêm

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2- 9- 1945 đến trước ngày 19- 12- 1946

Mã bàiBG_114
Mức độ bàiCơ bản
Giáo viênNguyễn Thị Thế Bình
Số tiết4
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 11.000 VND 110
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâmXem DemoĐặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Sau cách mạng tháng Tám, tình thế cách mạng nước ta hết sức khó khăn. Nhưng nhờ những chủ trương, sách lược đúng đắn của Đảng, chúng ta đã giải quyết căn bản những khó khăn đó và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Mục đích

Bài học này giúp các em tìm hiểu về những khó khăn, thuận lợi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi thành lập và những biện chủ trương, biện pháp của Đảng và Chính phủ để phát huy thuận lợi và giải quyết những khó khăn ấy.

Tóm tắt

I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám
   1.Tình hình thế giới
   2.Tình hình trong nước

II. Chủ trương, biện pháp giải quyết khó khăn của Đảng và chính phủ
   1. Chủ trương
   2. Biện pháp
       a. Bước đầu xây dựng và củng cố chế độ mới
       b. Củng cố xây dựng lực lượng
       c. Giải quyết khó khăn về nạn đói, nạn dốt, tài chính khan hiếm

III. Sách lược chống thù trong, giặc ngoài bảo vệ chính quyền cách mạng
    1. Từ 2-9-1945 đến trước 6-3-1946
        a. Đối với thực dân Pháp ở miền Nam
        b. Đối với quân Trung Hoa Dân quốc  và bọn phản Cách mạng ở miền Bắc:
    2. Từ 6-3-1946 đến 19-12-1946
        a. Vì sao ta chủ trương hòa hoãn với Pháp?
        b. Sách lược của Đảng và Chính phủ

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo


Giáo viên: Nguyễn Thị Thế Bình
Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội
Khi tham gia giảng dạy tại chương trình Luyện thi đại học trực tuyến, Cô quan niệm rằng mình vừa phải là người giáo viên nhiệt tâm truyền thụ kiến thức; vừa là người đồng hành thân thiện và gần gũi, sẵn sàng chia sẻ với mọi thắc mắc của người học.
Giáo trình, sách tham khảo của bài đang được biên tập để đưa lên...

Bình luận

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận bài giảng.
Đóng
Bình luận của bạn sẽ được biên tập viên của hệ thống duyệt nội dung và đăng website sớm nhất.

Viết bình luận mới

Mã xác nhận:

STT
Tiết giảng
1 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2- 9- 1945 đến trước ngày 19- 12- 1946 - Tiết 1
2 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2- 9- 1945 đến trước ngày 19- 12- 1946 - Tiết 2
3 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2- 9- 1945 đến trước ngày 19- 12- 1946 - Tiết 3
4 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2- 9- 1945 đến trước ngày 19- 12- 1946 - Tiết 4
Quảng cáo Quảng cáo