17777861 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Bài giảng

Xem thêm

Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Mã bàiBG_427
Mức độ bàiNâng cao
Giáo viênLê Thị Hoa Lan
Số tiết1
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 5.000 VND 50
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâmXem DemoĐặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Toàn bộ các loài sinh vật đa dạng và phong phú ngày nay có một nguồn gốc chung. Theo con đường phân li tính trạng từ một loài gốc ban đầu đã phân hóa thành những nòi khác nhau và hình thành nên các loài khác nhau. Sinh giới hiện nay đang tiến hóa theo chiều hướng: ngày càng đa dạng và phong phú, tổ chức ngày càng cao và thích nghi ngày càng hợp lí trong đó thích nghi là hướng cơ bản nhất, những dạng ra đời sau ngày càng thích nghi hơn.

Mục đích

Ôn tập lại kiến thức về nguồn gốc và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Tóm tắt

I. Phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại
  1. Sự phân li tính trạng
  2. Sơ đồ phân li tính trạng
  3. Hiện tượng đồng quy tính trạng
II. Chiều hướng tiến hóa chung của sinh giới
  1. Ngày càng đa dạng và phong phú
  2. Tổ chức ngày càng cao
  3. Thích nghi ngày càng hợp lí
III. Chiều hướng tiến hóa của từng nhóm loài
  1. Tiến bộ sinh học
  2. Thoái bộ sinh học
  3. Kiên định sinh học

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo


Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Trường THPT Chu Văn An
Những bài giảng của Cô là sự hệ thống hóa một cách logic những kiến thức cơ bản được truyền đạt qua phong thái giảng dạy nhẹ nhàng. Cô hiểu rõ đặc thù trong môn Sinh học là mối liên hệ mật thiết không thể tách rời giữa lý thuyết và thực tế sinh động nên luôn cụ thể hóa những vấn đề lý thuyết đó bằng những hiện tượng xảy ra xung quanh mình.
Giáo trình, sách tham khảo của bài đang được biên tập để đưa lên...

Bình luận

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận bài giảng.
Đóng
Bình luận của bạn sẽ được biên tập viên của hệ thống duyệt nội dung và đăng website sớm nhất.

Viết bình luận mới

Mã xác nhận:

STT
Tiết giảng
1 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới
Quá trình hình thành quần thể thích nghi
Bài giảng đán chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Loài sinh học và các cơ chế cách ly
Bài giảng đán chú ý
Môn: Sinh học - Giáo viên: Lê Thị Hoa Lan
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Quảng cáo Quảng cáo