17425876 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Bài giảng

Xem thêm

Hoán vị gen

Mã bàiBG_319
Mức độ bàiCơ bản
Giáo viênNguyễn Phương Thanh
Số tiết1
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 5.000 VND 50
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâmXem DemoĐặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Trong các quy luật di truyền, quy luật hoán vị gen khá khó học vì ngoài các giao tử bình thường như trường hợp liên kết gen, hoán vị gen còn xuất hiện thêm các giao tử mới do sự trao đổi chéo của các NST tương đồng. Kết quả là các gen có thể đổi vị trí cho nhau và làm xuất hiện các tổ hợp gen mới. Khi các nằm càng gần nhau thì tần số trao đổi chéo càng thấp. Tần số hoán vị gen là cơ sở để các nhà khoa học lập bản đồ di truyền.

Mục đích

  • Ôn tập lại kiến thức về quy luật hoán vị gen.
  • Bản đồ di truyền

Tóm tắt

I. Thí nghiệm của MoocGan
  1. Đối tượng thí nghiệm
  2. Thí nghiệm
     a. Nội dung
     b. Phân tích - giải thích thí nghiệm
II. Nội dung quy luật hoán vị gen
III. Cơ sở tế bào học

  • Hướng dẫn cách viết sơ đồ thu gọn.

IV. Ý nghĩa của hoán vị gen
V. Bản đồ di truyền

  • Biểu diễn số lượng, khoảng cách các gen trên NST.
  • Ví dụ gen A và gen B cách nhau 10 cM, gen A và C cách nhau 20 cM, xác định trật tự của các gen này.
  • Lưu ý: phân biệt hoán vị gen và liên kết gen, dấu hiệu nhận biết quy luật liên kết gen và hoán vị gen.

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo


Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Giáo viên trường THPT Chu Văn An
Sự nhẹ nhàng trong phong cách giảng dạy đã giúp Cô truyền đạt một cách hiệu quả khối lượng kiến thức thông qua những bài giảng ngắn gọn, cô đọng và dễ nhớ. Cô luôn tập trung bám sát các nội dung của đề thi đại học, cao đẳng để rèn luyện cho người học khả năng nhận diện cũng như phản ứng linh hoạt với đề thi.
Giáo trình, sách tham khảo của bài đang được biên tập để đưa lên...

Bình luận

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận bài giảng.
Đóng
Bình luận của bạn sẽ được biên tập viên của hệ thống duyệt nội dung và đăng website sớm nhất.

Viết bình luận mới

Mã xác nhận:

STT
Tiết giảng
1 Hoán vị gen
Bài tập về liên kết gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Liên kết gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập về tương tác gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Tương tác gen và tính đa hiệu của gen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Quy luật phân ly

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Bài tập quy luật Menđen

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
9.000 VND
( 90 )
Quy luật phân ly độc lập

Môn: Sinh học - Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Quảng cáo Quảng cáo