17787639 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Bài giảng

Xem thêm

Cấu tạo từ - Word formation

Mã bàiBG_339
Mức độ bàiCơ bản và nâng cao
Giáo viênVũ Thị Mai Phương
Số tiết2
Thời hạn sử dụng10 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 12.000 VND 120
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâmXem DemoĐặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Khi học một ngôn ngữ, chúng ta ngoài việc phải học ngữ pháp còn phải học từ vựng nữa. Tuy nhiên, phần từ vựng là một vấn đề nan giải cho người học, bởi lẽ có rất nhiểu từ trong cuộc sống mà người học không thể học hết toàn bộ từ vựng.

Trong tiếng Anh, từ được cấu tạo bằng cách thêm vào gốc từ tiền tố hoặc hậu tố để tạo nên từ mới. Vì vậy, khi biết được cách thành lập từ như thế này, người học sẽ hiểu được loại từ: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ; cùng với nghĩa tương ứng của từng từ loại.

Vì vậy, bài học này nhằm giúp người học có thể khái quát được cách cấu tạo từ trong tiếng Anh từ đó dễ dàng làm được các dạng bài tập về từ vựng trong bài thi. 

Mục đích


 Bài học này nhằm giúp học sinh:

 • Hiểu được cách thành lập các từ loại trong tiếng Anh như thế nào?
 • Nhận dạng được các từ loại.
 • Làm bài tập từ vựng hiệu quả.

Tóm tắt

1. Sự thành lập danh từ (Noun formations)

 • Thêm các hậu tố (suffixes) vào động từ.
 • Thêm các hậu tố vào sau danh từ.
 • Thêm hậu tố vào sau tính từ
 • Thêm tiền tố (prefixes) vào trước một danh từ khác
 • Thành lập danh từ ghép : Noun + noun, noun + gerund, gerund + noun, adjective + noun

2. Sự thành lập tính từ (Adjectives formations)

 • Thêm hậu tố vào sau danh từ.
 • Thêm hậu tố vào sau động từ.
 • Thêm tiền tố vào trước tính từ mang nghĩa phủ định.
 • Thêm tiền tố vào trước tính từ.

3. Sự thành lập động từ (Verb formations): Thêm tiền tố: out-----, en--------, over----, under-------, super-------

4. Cách thành lập phó từ (Adverb formations)

 • Thêm hậu tố “ly” vào sau tính từ.
 • Một số trạng từ đặc biệt.

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo


Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Số 31, ngõ 169, Tây Sơn, Hà Nội
Nhờ lợi thế về tuổi trẻ khiến tôi có thể đồng cảm và thấu hiểu những khúc mắc của các bạn trong quá trình ôn luyện môn tiếng Anh. Một bài giảng cô đọng, dễ hiểu, và đi sâu vào trọng tâm sẽ là cách giải quyết của tôi cho những vấn đề phức tạp đó.
Giáo trình, sách tham khảo của bài đang được biên tập để đưa lên...

Bình luận

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận bài giảng.
Đóng
Bình luận của bạn sẽ được biên tập viên của hệ thống duyệt nội dung và đăng website sớm nhất.

Viết bình luận mới

Mã xác nhận:

STT
Tiết giảng
1 Cấu tạo từ - Word formation - Tiết 1
2 Cấu tạo từ - Word formation - Tiết 2
Động từ - Verbs

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Phạm Thị Thanh Thùy
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Danh động từ - Gerund
Bài giảng đán chú ý
Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.000 VND
( 100 )
Giới từ - Prepositions

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Mạo từ - Articles

Môn: Tiếng Anh - Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
6.000 VND
( 60 )
Quảng cáo Quảng cáo