17779419 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Bài giảng

Xem thêm

Các phản ứng chuyển hóa nhóm chức

Mã bàiBG_345
Mức độ bàiCơ bản
Giáo viênVũ Khắc Ngọc
Số tiết1
Thời hạn sử dụng8 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 9.000 VND 90
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâmXem DemoĐặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử gây ra những phản ứng đặc trưng cho phân tử hợp chất hữu cơ, mỗi loại nhóm chức tạo ra những tính chất hóa học riêng và đặc trưng cho một loại hợp chất hữu cơ riêng.

Bên cạnh việc khảo sát tính chất riêng của từng nhóm hợp chất, việc liên hệ, xâu chuỗi các tính chất và sự chuyển hóa qua lại giữa chúng cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình Hóa học. Sự chuyển hóa này thường được biểu diễn qua các phản ứng hoặc chuỗi phản ứng điều chế các hợp chất hữu cơ, có thể tạm gọi là các phản ứng chuyển hóa nhóm chức bởi chúng chủ yếu làm thay đổi phần nhóm chức của các hợp chất chứ hầu như không tác động tác động tới các gốc hiđrocacbon còn lại trong phân tử.

Ngoài ý nghĩa về mặt lý thuyết, các phản ứng và chuỗi phản ứng chuyển hóa nhóm chức cũng chứa đựng những quan hệ đặc biệt trong Hóa học, có thể khai thác dưới dạng bài tập sử dụng nhiều phương pháp giải nhanh khác nhau. Do đó, các câu hỏi và bài tập loại này cũng thường xuyên góp mặt trong các đề thi Đại học – Cao đẳng.

Mục đích

Bài giảng này giúp các em hiểu rõ khái niệm về “các phản ứng chuyển hóa nhóm chức”, nắm được những đặc điểm chung và những mối quan hệ về khối lượng, về nguyên tố, … trong các phản ứng này. Đặc biệt, bài giảng cũng giúp các em củng cố lại những kỹ năng giải nhanh bài toán Hóa học bằng các phương pháp Tăng – giảm khối lượng, Bảo toàn khối lượng, Bảo toàn nguyên tố, … ở những một số dạng bài tương đối hay và khó liên quan trực tiếp tới các phản ứng chuyển hóa nhóm chức.

Tóm tắt

I. Cơ sở lý thuyết và đặc điểm

  • Một số phản ứng và chuỗi phản ứng chuyển hóa nhóm chức thường gặp.
  • Phân tích đặc điểm chung của các phản ứng, chuỗi phản ứng, các mối quan hệ thường được khai thác trong đề thi Đại học.

II. Phân loại các dạng bài tập và phương pháp giải

1. Quan hệ khối lượng trong các phản ứng

  • Phân tích quan hệ khối lượng trong các phản ứng chuyển hóa nhóm chức và phương pháp giải chủ yếu là Tăng – giảm khối lượng và Bảo toàn khối lượng.
  • Các ví dụ minh họa.

2. Tính chất bảo toàn nguyên tố trong các phản ứng

  • Phân tích tính chất bảo toàn nguyên tố trong các phản ứng chuyển hóa nhóm chức và hướng khai thác của đề thi Đại học bằng cách kết hợp với phản ứng đốt cháy.
  • Các ví dụ minh họa.

3. Các tính chất về tỷ lệ và khả năng phản ứng

  • Phân tích sự thay đổi về tỷ lệ và khả năng phản ứng khi nhóm chức bị chuyển hóa.
  • Một số trường hợp điển hình của anđehit và ancol.
  • Phản ứng oxh ancol và sự thay đổi về tỷ lệ số mol trong phản ứng thế Hiđro linh động của hỗn hợp trước và sau phản ứng, các công thức tính quan trọng.
  • Các ví dụ minh họa.

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo


Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ
Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người.
Giáo trình, sách tham khảo của bài đang được biên tập để đưa lên...

Bình luận

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận bài giảng.
Đóng
Bình luận của bạn sẽ được biên tập viên của hệ thống duyệt nội dung và đăng website sớm nhất.

Viết bình luận mới

Mã xác nhận:

STT
Tiết giảng
1 Các phản ứng chuyển hóa nhóm chức
Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 )
Ancol - Phenol
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 )
Bài toán đốt cháy các hợp chất hữu cơ
Bài giảng đặc biệt
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
15.000 VND
( 150 )
Anđehit - Xeton
Bài giảng đán chú ý
Môn: Hóa học - Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
11.000 VND
( 110 )
Quảng cáo Quảng cáo