17777857 lượt học trực tuyến


Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Bài giảng

Xem thêm

Bài khái quát văn học Việt Nam từ 1945 - 1975

Mã bàiBG_211
Mức độ bàiCơ bản
Giáo viênTrần Hinh
Số tiết1
Thời hạn sử dụng6 Lần học / 1 tiết giảng
 
Học phí 5.000 VND 50
ChọnDùng tiềnDùng điểm
Quan tâmXem DemoĐặt vào giỏ hàngThanh toán

Giới thiệu chung

Trong kì thi đại học, một câu hỏi chiếm số điểm đáng kể, và học sinh dễ đạt điểm tối đa hơn cả là câu hỏi 2 điểm. Một trong những nội dung quan trọng rất dễ được hỏi trong loại câu hỏi này là những vấn đề về bối cảnh văn hóa - xã hội, các đặc điểm, dòng cảm hứng chủ đạo của mỗi giai đoạn văn học ảnh hưởng đến cảm hứng chủ đạo và nghệ thuật của mỗi tác phẩm. Bài học Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975, với hệ thống ý ngắn gọn, mạch lạc, sẽ trang bị cho người học những kĩ năng quan trọng, và các kĩ năng khi gặp câu hỏi thi  về nội dung văn học sử này.

Mục đích

Giúp học sinh:

  • Thấy được một số nét nổi bật về tình hình xã hội và văn hóa Việt Nam từ 1945 đến 1975.
  • Nắm vững những đặc điểm cơ bản và thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam giai đoạn này; có kĩ năng vận dụng những kiến thức đó vào việc học những tác giả và tác phẩm cụ thể.

Tóm tắt

  1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa
  2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu của văn học từ năm 1945 đến năm 1975
  3. Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975
  4. Một số nhận xét chung về thành tựu văn học từ 1945 đến 1975

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkhayGoogleBuzz Yahoo


Giáo viên: Trần Hinh
Đại học Tổng hợp HN, khoa Ngữ văn (nay là ĐHKHXH và NV)
Ngoài phong cách giảng dạy chuẩn mực được hình thành trong quá trình giảng dạy tại Đại học tổng hợp HN, Thầy ít nhiều có ảnh hưởng từ phong cách giảng dạy của nền giáo dục bậc Đại học phương Tây. Vì vậy, bài giảng của thầy luôn có sự mở rộng liên hệ những kiến thức bên ngoài sách giáo khoa, khơi gợi ở học sinh những ý tưởng mới mẻ, chủ động trong học tập.
Giáo trình, sách tham khảo của bài đang được biên tập để đưa lên...

Bình luận

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận bài giảng.
Đóng
Bình luận của bạn sẽ được biên tập viên của hệ thống duyệt nội dung và đăng website sớm nhất.

Viết bình luận mới

Mã xác nhận:

STT
Tiết giảng
1 Bài khái quát văn học Việt Nam từ 1945 - 1975
Vợ nhặt
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.500 VND
( 135 )
Vợ chồng A Phủ
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.500 VND
( 135 )
Tuyên ngôn Độc lập
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trịnh Thu Tuyết
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
10.500 VND
( 105 )
Những đứa con trong gia đình
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trịnh Thu Tuyết
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
0 VND
( 0 )
Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò Sông Đà
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
23.500 VND
( 235 )
Rừng xà nu
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
13.500 VND
( 135 )
Vội vàng
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trịnh Thu Tuyết
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
16.000 VND
( 160 )
Tố Hữu và bài thơ Từ ấy

Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trần Hinh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.500 VND
( 85 )
Tây Tiến

Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
18.000 VND
( 180 )
Tố Hữu
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Việt Bắc
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
14.500 VND
( 145 )
Chiều tối
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )
Tương tư

Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Trần Hinh
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
8.000 VND
( 80 )
Lai Tân
Bài giảng đán chú ý
Môn: Ngữ văn - Giáo viên: Lã Nhâm Thìn
Xem DemoQuan tâmĐặt vào giỏ hàngThanh toán
5.000 VND
( 50 )

Bài giảng kiến thức cơ bản

Quảng cáo Quảng cáo